Κυριακή, 27 Ιανουαρίου 2013

2046 - σινικός εξπρεσιονισμός
σημείο 0
I once fell in love with someone. 
I couldn’t stop wondering if she loved me back. 
I found a cake which looked just like her. 
I hoped she would give me the answer.
_________________________________________________

η πένα που δεν γράφει